Про вступну кампанію у 2024 році

Прийом на навчання до Інституту для здобуття освітнього ступеня бакалавра здійснюється за спеціальністю 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» на освітньо-професійну програму підготовки «Особиста та майнова безпека». Термін навчання становить 3 роки 10 місяців для денної та заочної форм здобуття освіти. Прийом на навчання до Інституту здійснюється на конкурсній основі.

До Інституту на навчання приймаються:

– за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням) – особи, що проходять військову службу за контрактом в Управлінні державної охорони України.

– за кошти фізичних та/або юридичних осіб – інші категорії громадян України, які проживають на території України. Оплата навчання здійснюється в терміни згідно з договором між Інститутом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 251 «Державна безпека» на освітньо-професійну програму підготовки «Охоронна діяльність та безпека» до Інституту  приймаються особи, що здобули освітній ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Термін навчання становить 1 рік 6 місяців для денної та заочної форм здобуття освіти.

До Інституту на навчання приймаються:

– за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням) – особи, що проходять військову службу за контрактом в УДО України;

– за кошти фізичних та/або юридичних осіб – інші категорії громадян України, які проживають на території України.

Вступна кампанія 2024 року

Вступна кампанія у 2024 року

Національний мультипредметний тест (НМТ) проводитимуть з 14 травня до 19 липня. Це передбачено наказом МОН № 1581, який був підписаний 29 грудня 2023 року.

Учасники складатимуть іспит із чотирьох предметів, з яких три визначено (українська мова, математика, історія України) та один — на вибір. Обрати можна буде з таких предметів:

українська література; 

англійська мова / іспанська мова / німецька мова / французька мова;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

Вступники проходитимуть тест протягом одного дня в два етапи, кожен з яких триватиме по дві години. На першому етапі учасників тестуватимуть з української мови і математики, на другому — з історії України та вибіркового предмета. Між етапами передбачено перерву 20 хвилин.

Детальніше

Демонстраційний варіант Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з англійської мови

СЕРТИФІКАТИ ЗНО ЯКИХ РОКІВ ПРИЙМАЮТЬСЯ ВІДБІРКОВОЮ КОМІСІЄЮ ІНСТИТУТУ У 2024 РОЦІ?

У 2024 році приймаються сертифікати ЗНО 2021 року з конкурсних предметів визначених Правилами прийому до Інституту у 2024 році.

Де взяти зразок бланку "Автобіографія" (додаток 4 Правил прийому до Інституту УДО України у 2023 році)

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ