До складу документів, які становлять науково-методичне, навчально-методичне й організаційно-методичне забезпечення, належать:

робочі програми всіх обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін;

  • тексти (конспекти, тези) лекцій;
  • плани семінарських, практичних занять;
  • методичні вказівки та рекомендації;
  • каталоги ресурсів тощо.

Робоча програма та інше навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни зберігається у встановленому порядку.

Здобувачам вищої освіти Інституту забезпечено вільний та зручний постійний доступ до робочої програми навчальної дисципліни та іншого навчально-методичного забезпечення (з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом).

Робочі програми навчальних дисциплін розміщені у Бібліотеці в Ciassroom навчальних груп

Розроблення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Розроблення навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни або його оновлення розпочинається науково-педагогічним працівником одразу після закріплення навчальних дисциплін за науково-педагогічними працівниками кафедри. Закріплення навчальних дисциплін за науково-педагогічними працівниками кафедр здійснюється наказом Інституту про закріплення за кафедрами Інституту навчальних дисциплін, навчальних та виробничих практик у навчальному році.

Склад навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, зміст кожного документа, його форма та порядок розробки визначені в окремому розпорядчому документі.

Детальніше
ВАШІ ЗАПИТАННЯ

НАші вІДПОВІДІ

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ