Розвиток гендерної рівності

     Ще до недавнього часу міркування щодо гендерної проблематики означало для Збройних сил та інших установ сектору безпеки та оборони лише інтеграцію жінок у структурні підрозділи нарівні з чоловіками. Та незважаючи на те, що це питання досі не втратило своєї актуальності, більшість установ сектору безпеки та оборони акцентують увагу на інтегруванні гендерного аспекту тільки у військові операції та на тому, яким чином гендерна динаміка впливає на захист цивільних осіб, які опиняються у конфліктних ситуаціях.

    Однак за останнє десятиліття у секторі безпеки та оборони України почало працювати дедалі більше спеціалістів з гендерних питань, як-от: загальні консультанти, гендерні координатори, консультанти з питань захисту жінок та команди залучення жінок до роботи у силових підрозділах. Все більше жінок почали займати керівні посади, здійснювати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, в тому числі й у збройних формуваннях.

    Зазначимо, що прагнення до гендерної рівності у секторі безпеки та оборони вимагає зрушень в інституційній культурі та переорієнтації того, як саме залучення жінок до виконання робіт у силовому секторі держави сприяє більш широкому просуванню гендерної рівності в суспільстві.

  Така позиція вимагає перегляду поглядів щодо можливих проблемних аспектів реалізації гендерного питання та того, яким чином оборонний сектор готовий реагувати на гендерні загрози державі загалом та окремим особам частково.

    Потребує системно-логічного переосмислення підхід до критеріїв, вмінь, ціннісних характеристик та загальносоціальних якостей, які мають бути притаманні особі, що реалізує свою діяльність у сучасному силовому формуванні.

    І, хоча це може видатись досить амбітним та дещо фантастичним, переважна більшість оборонних інституцій навіть в умовах сучасних викликів реалізує інноваційні та потенційно-трансформаційні заходи щодо розвитку інституту гендерної рівності та інтеграції гендерної перспективи в діяльності сил безпеки та оборони, що було б неможливо уявити собі десять-двадцять років тому.

 

 

 

 

Від «пані сержант» до «пані полковник». Фантастика? Ні – мрія втілена у реальність сьогодення!

Детальніше

Якими документами врегульовано вирішення конфліктних ситуацій (пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією)?

В Інституті, як структурному підрозділі КНУ імені Тараса Шевченка, чітко визначено політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією). Дана процедура врегульована Порядком запобігання та протидії дискримінації, булінгу, гендерно- обумовленому насильству в КНУ імені Тараса Шевченка,
введений в дiю наказом ректора від 08.02.2022 № 79-32.

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ