Рейтинг складається за результатами останнього навчального семестру на підставі успішності з кожного освітнього компонента.

Навчальні досягнення (успішність) з вивчення освітнього компонента визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними науково-педагогічним працівником залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності творчої компоненти тощо для кожного виду навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом.

ВАШІ ЗАПИТАННЯ

НАші вІДПОВІДІ

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ