Відповідно до вимог Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2019 за № 880/33851 у березні 2021 року в Інституті УДО України проводилась акредитація освітньо-професійної програми «Особиста та майнова безпека». Інститут УДО України подав в електронному вигляді до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми.

У 2023 році після проходження акредитації освітньо-професійної програми «Особиста та майнова безпека» Інститут УДО України отримав сертифікат про акредитацію освітньої програми - 4924, дійсний до 20.06.2024.

Відповідно до Графіку акредитації на 2023/24 навчальний рік у березні 2024 року в Інституті УДО України проводиться акредитація освітньо-професійної програми «Особиста та майнова безпека». Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми подано в електронному вигляді до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Проходження акредитації

Робота експертної групи

Відповідно до підпункту 4 пункту 37 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 461, пункту 7 розділу ІІ Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 11.07.2019 № 977, призначена експертна група для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) освітньої програми «Особиста та майнова безпека» за першим рівнем вищої освіти в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 21.03.2024 № 564-Е).

Строк роботи експертної групи безпосередньо в закладі вищої освіти з 03 по 05 квітня 2024 року включно.

Узгоджена програма візиту експертної групи до Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми "Особиста та майнова безпека" за спеціальністю 256 Національна безпека за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

3 квітня 2024 року відповідно до Програми візиту експертної групи до Інституту УДО України відбудеться ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ усіх охочих учасників освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО та Інституту УДО України). Зустріч відбудеться з 17:10 до 17:40. Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/jfx-krnq-ddt
Запрошуємо всіх бажаючих!!!

Детальніше
ВАШІ ЗАПИТАННЯ

НАші вІДПОВІДІ

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ