Діяльність Центру

Центр організації освітнього процесу та наукової роботи є структурним підрозділом Інституту діяльність якого полягає в організації, координації, здійсненні контролю, забезпеченні та методичному супроводженні освітнього процесу з метою належної підготовки здобувачів вищої освіти в Інституті; в інформаційному, організаційному, методичному та іншому супроводженні наукової діяльності Інституту, створенні єдиних вимог щодо організації та проведення наукових заходів.

Головним функціональним призначенням Центру є централізоване, в межах Інституту

  • перспективне планування, організаційно-методичне забезпечення та контроль освітньої діяльності;
  • координація й контроль діяльності спеціальних кафедр Інституту, з реалізації вимог законодавства у сфері вищої освіти, відповідних документів Інституту з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу;
  • забезпечення підготовки документів про вищу освіту;
  • інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Інституту в межах завдань і функцій Центру;
  • аналіз і контроль якості освітньої діяльності Інституту.

Основними завданнями Центру є:

1) планування і координація навчальної, організаційно-методичної та наукової роботи Інституту, розроблення напрямів розвитку освітньої діяльності Інституту відповідно до актуальних і перспективних потреб УДО України;

2) організація, координація й інформаційно-аналітичний супровід процесів ліцензування та акредитації освітніх послуг, що надаються Інститутом;

3) розроблення і впровадження єдиних вимог щодо організації навчального процесу, навчальної, методичної та наукової роботи в Інституті;

4) координація та контроль діяльності кафедр із реалізації вимог законодавства у сфері вищої освіти, розпорядчих документів Університету, Інституту з питань освітньої діяльності.

Про Центр організації освітнього процесу та наукової роботи

Основні функції Центру

Відповідно до основних завдань Центр виконує такі функції:

1) організовує розробку річних планів з питань основної діяльності Інституту, координує та узагальнює виконання таких планів;

2) здійснює координацію і контроль своєчасної підготовки, якості та стану виконання планової організаційної, навчально-методичної документації кафедр щодо організації освітньої діяльності;

3) у межах компетенції готує проєктні показники державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти та узагальнює інформацію про стан їх виконання;

4) здійснює організаційне, інформаційно-аналітичне і методичне забезпечення підготовки матеріалів для проходження ліцензування освітньої діяльності та акредитації спеціальностей

Детальніше
ВАШІ ЗАПИТАННЯ

НАші вІДПОВІДІ

Кількість обов'язкових предметів НМТ у 2023 році?

Два обов’язкові предмети: українська мова й математика. Ще п’ять — на вибір: історія України, одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія, фізика.

Час проходження НМТ

180 хвилин. Як і минулого року, тестування проходитиме в один день.

Які вибіркові предмети необхідно здати для вступу для Інституту?

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ