Перші керівники

Першим директором Інституту було призначено генерал-майора Леоніда Кучерявого (23.12.2010 – 19.11.2012). У подальшому очільниками Інституту були генерал-лейтенант О.С. Бірсан (20.11.2012 – 29.09.2013), бригадний генерал В.В. Штучний (15.11.2013 – 03.09.2015), кандидат психологічних наук, полковник В.А. Чайковський (вересень 04.09.2015 – 18.03.2019), полковник О.С. Литвиненко (19.03.2019 – 30.11.2019), кандидат юридичних наук, доцент Горова О.Б. (06.12.2019 – 24.02.2022).

Про Інститут Управління державної охорони України

Створення Інституту

    З перших днів утворення УДО України постало питання підготовки фахівців, здатних вирішувати відповідальні завдання щодо здійснення охорони об’єктів державної влади України та забезпечення безпеки посадових осіб. Внаслідок природної зміни поколінь військовослужбовців УДО України потребувало постійного поповнення кадрами середньої та вищої керівної ланки, які б володіли оперативною, оперативно-технічною, організаційною специфікою охоронної діяльності та безпеки, сучасними теоретичними знаннями й були спроможні вирішувати поставлені завдання в екстремальних умовах службової діяльності.
     Технічний і соціальний прогрес, відсутність в Україні навчальних закладів для підготовки фахівців з охоронної діяльності та безпеки стали рушійними факторами для заснування першого в Україні закладу вищої освіти відповідного профілю.

Детальніше
НАШІ КАФЕДРИ

CТРУКТУРА НАШОГО ІНСТИТУТУ

Сьогодні Інститут організаційно складається з трьох спеціальних кафедр, центру первинної та професійної підготовки, центру організації освітнього процесу та наукової роботи, групи фінансово-господарського забезпечення, групи діловодства.

ЯКІ ЗНО ПОТРІБНО ЗДАТИ ДЛЯ ВСТУПУ?

У 2024 році конкурсний відбір для вступу на перший курс навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти здійснювався у формі національного мультипредметного тесту (НМТ) або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року, вступних випробувань та індивідуальних усних співбесід, розгляду мотиваційних листів у передбачених Правилами прийому випадках.

КОЛИ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ВСТУПНА КОМПАНІЯ?

ЯКА ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ У ІНСТИТУТІ УДО УКРАЇНИ?

Вартість навчання в Інституті УДО України на 2022/2023 навчальний рік, за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для осіб, які зараховані на навчання в 2022 році: - за спеціальністю 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) для здобуття освітнього ступеня бакалавра за денною формою - 28 500; для заочної - 19 500; - за спеціальністю 251 Державна безпека для здобуття освітнього ступеня магістра за денною формою - 39 600; для заочної - 31 800.

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ