Розклади занять та контрольних заходів (заліки, іспити), графіки консультацій та іспитів формує Центр організації освітнього процесу та наукової роботи Інституту та затверджує начальник Інституту. Розклади занять і графіки консультацій оприлюднюють не пізніше, ніж за три дні до їх початку. Графіки підведення підсумків і складання іспитів оприлюднюють не пізніше, ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії.

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка терміни та час проведення різних видів навчальної роботи регламентуються розкладами занять, графіками іспитів, графіками роботи екзаменаційних комісій, консультацій, захистів курсових робіт і практик, а також наказами на проведення практик.

Відволікати здобувачів вищої освіти від участі у навчальних заняттях і контрольних заходах, що встановлені розкладами/графіками, крім випадків, що передбачені чинним законодавством, забороняється.

Графіки роботи екзаменаційної комісії, за поданням керівників структурних підрозділів, погоджує Навчально-методичний відділ, затверджує проректор із науково-педагогічної роботи та оприлюднюють не пізніше, ніж за місяць до початку її роботи.

Права і обов'язки учасників освітнього процесу

Права і обов'язки учасників освітнього процесу (здобувачів освіти) при проведенні всіх видів занять і контрольних заходів в умовах дії карантинних обмежень з використанням технологій дистанційного навчання.

Необхідною умовою участі у всіх видах занять здобувачів і викладачів є увімкнена вебкамера. Текстовий ідентифікатор учасника має бути виконаний шляхом відображення його імені та прізвища (за бажанням - по батькові), здійсненого кирилицею або в латинській транслітерації.

У випадку тимчасової неможливості транслювання свого поточного відеозображення засобами відео конференції на навчальному занятті здобувач освіти з дозволу викладача може її вимкнути, у цьому випадку ідентифікатором здобувача має бути його актуальна фотографія яка забезпечує його надійну ідентифікацію.

Детальніше
ВАШІ ЗАПИТАННЯ

НАші вІДПОВІДІ

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ