НАШІ КАФЕДРИ

Спеціальна кафедра № 1

Науково-педагогічні працівники спеціальної кафедри № 1 забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра та магістра, здійснюючи викладання спеціальних дисциплін, пов’язаних з організацією та управлінням державною охороною органів державної влади України та забезпеченням безпеки посадових осіб, використанням комплексів технічних засобів охорони.

  • Вступ до спеціальності
  • Міжнародна безпека
  • Організація забезпечення об'єктової та особистої безпеки в надзвичайних ситуаціях
  • Основи забезпечення охорони об'єктов
  • Основи підприємницької діяльності
  • Основи протидії терористичній діяльності
  • Технічні засоби охорони

Окрім вищезазначених дисциплін, науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання блоку дисциплін з питань організації та здійснення охоронної діяльності, що забезпечує формування знань, вмінь та навичок щодо забезпечення недоторканності, цілісності визначених власником і належних йому будівель, споруд, територій, акваторій, транспортних засобів, валютних цінностей, цінних паперів та іншого рухомого і нерухомого майна, з метою запобігання та/або недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, для збереження його фізичного стану, припинення несанкціонованого власником доступу до нього та забезпечення здійснення власником цього майна всіх належних йому повноважень стосовно нього. Крім того, кафедрою забезпечуються основні дисципліни безпекового спрямування, перелік яких сформовано з урахуванням існуючої та перспективної безпекової ситуації. Значне місце відводиться навчальним дисциплінам, які розкривають організаційно-правові засади реалізації положень Конституції України та Законів України щодо реалізації обов’язку громадян України щодо захисту держави, функцій Збройних Сил України та інших військових формувань України, визначення компетенції органів державної влади в галузі військового будівництва та керівництва сектором безпеки і оборони тощо (наприклад "Військове право", "Основи національної безпеки", "Інформаційне право"). Кафедрою забезпечуються також інші навчальні дисципліни, які формують компетентності, необхідні для ефективної діяльності фахівців у сфері охоронної діяльності та безпеки - "Основи економічної теорії та економічна безпека", "Основи протидії корупції в секторі безпеки і оборони", "Основи кібербезпеки" та інші.

Станом на сьогодні, науковий потенціал кафедри становлять: 2 доктори наук, 2 кандидата наук з них 2 доцента. Науково-педагогічні працівники здійснюють забезпечення викладання спеціальних дисциплін, затверджених наказом Інституту УДО України "Про закріплення за кафедрами Інституту навчальних дисциплін, навчальних та виробничих практик у 2023/2024 навчальному році".

Про спеціальну кафедру № 1

Інші напрями діяльності

Науково-педагогічні працівники кафедри у взаємодії з представниками профільних підрозділів УДО України забезпечують підготовку військовослужбовців за напрямом забезпечення особистої та об'єктової безпеки для потреб УДО України, а також беруть участь у підготовці відповідних фахівців для інших правоохоронних органів та військових формувань (Національна поліція України, Служба судової охорони, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України та інші).

Детальніше
ВАШІ ЗАПИТАННЯ

Наші відповіді

ЯКІ ЗНО ПОТРІБНО ЗДАТИ ДЛЯ ВCТУПУ?

У 2022 році конкурсний відбір для вступу на перший курс навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти здійснювався у формі національного мультипредметного тесту (НМТ) або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2019-2021 років, вступних випробувань та індивідуальних усних співбесід, розгляду мотиваційних листів у передбачених Правилами прийому випадках.

КОЛИ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ВСТУПНА КОМПАНІЯ?

ЯКА ЦІНА НАВЧАННЯ В ІНСТИТУТІ УДО УКРАЇНИ?

У складі Інституту функціонує професійне училище державної охорони, яке здійснює підготовку та підвищення кваліфікації.Вартість навчання в Інституті УДО України на 2022/2023 навчальний рік, за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для осіб, які зараховані на навчання в 2022 році: - за спеціальністю 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) для здобуття освітнього ступеня бакалавра за денною формою - 28 500; для заочної - 19 500; - за спеціальністю 251 Державна безпека для здобуття освітнього ступеня магістра за денною формою - 39 600; для заочної - 31 800.

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ