Про спеціальність 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)

Після відкриття Інституту УДО України через деякий час виникає потреба у формуванні нового покоління фахівців, які обіймають сержантські та старшинські посади. З 2017 року в Інституті відкрито нову спеціальність 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) галузь 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону. Після отримання вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра, здобувачі вищої освіти можуть посідати первинні посади в Управлінні державної охорони України, інших військових формуваннях, складових сектору безпеки та оборони, організаціях та підприємствах всіх форм власності в сфері охоронної діяльності.

Перші кроки

Початок

У 2017 році здійснено перший набір здобувачів вищої освіти на спеціальність 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) на заочну форму здобуття освіти. Відповідно до вимог пункту 2 розділу ІІ Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 11.07.2019 № 977, акредитація вперше проводиться, як правило, упродовж останнього року навчання першого набору здобувачів вищої освіти за освітньою програмою. Тому у 2021 році в Інституті проведено акредитацію освітньо-професійної програми «Особиста та майнова безпека».

Детальніше

Перелік навчальних дисциплін

Після внесення змін до освітньо-професійної програми "Особиста та майнова безпека" розширено вільний вибір навчальних дисциплін задля формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти. До оновленого блоку вільного вибору додано такі навчальні дисципліни:

  • Ораторське мистецтво
  • Основи протидії корупції в секторі безпеки і оборони
  • Військове право
  • Інформаційне право
  • Гендерна політика в секторі безпеки і оборони

Яким документом в Інституті встановлено порядок проведення та форми контрольних заходів, критерії оцінювання?

Порядок проведення та форми контрольних заходів, а також критерії оцінювання регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (друга редакція)

Яким документом в Інституті регулюється процедури забезпечення якості освітньої діяльності?

Основні принципи, процедури та індикатори забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в Інституті регулюється Положенням про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в КНУ ім. Тараса Шевченка

Яким документом в Інституті регулюється порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти?

Порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (друга редакція), Положенням про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в КНУ ім. Тараса Шевченка, Положенням про порядок оцінювання знань здобувачів освіти при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в КНУ ім. Тараса Шевченка
та робочими програмами навчальних дисциплін

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ