Після відкриття Інституту УДО України через деякий час виникає потреба у формуванні нового покоління фахівців, які обіймають сержантські та старшинські посади. З 2017 року в Інституті відкрито нову спеціальність 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) галузь 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону. Після отримання вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра, здобувачі вищої освіти можуть посідати первинні посади в Управлінні державної охорони України, інших військових формуваннях, складових сектору безпеки та оборони, організаціях та підприємствах всіх форм власності в сфері охоронної діяльності.

Здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії

Для вільного вибору здобувачам вищої освіти виділено 60 кредитів ЄКТС. Можливість вибору навчальних дисциплін мають усі здобувачі освіти. На першому курсі гарант інформує здобувачів освіти про процедуру вибору, наголошуючи передусім не на змістових, а на організаційних аспектах. Питання, процедури, проблеми щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти вирішуються в кожному окремому випадку згідно з Положенням про організацію освітнього процесу та Правилами прийому. На момент вступу здобувачі освіти отримують загальні роз’яснення щодо самого поняття «індивідуальна освітня траєкторія», а також детальну інформацію від науково-педагогічного складу Інституту під час першої лекції. Напередодні кожного семестру здобувачі освіти кожної групи обирають простою більшістю голосів одну з двох запропонованих у навчальному плані дисциплін.

Детальніше
ВАШІ ЗАПИТАННЯ

НАші вІДПОВІДІ

Яким є обсяг ОПП (у кредитах ЄКТС)?

За освітньо-професійною програмою "Особиста та майнова безпека" передбачено 240 кредитів ЄКТС з яких: 180 кредитів ЄКТС - обов'язкові компоненти (навчальні дисципліни), 60 кредитів ЄКТС - вибіркові компоненти.

Який термін навчання за ОПП?

Термін навчання за освітньо-професійною програмою "Особиста та майнова безпека" складає 3 роки 10 місяців.

Вартість навчання?

Вартість навчання в Інституті УДО України на 2023/2024 навчальний рік, за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для осіб, які зараховані на навчання в 2023 році: - за спеціальністю 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) для здобуття освітнього ступеня бакалавра за денною формою - 37 800; для заочної - 25 800.

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ