Ліцензування освітньої діяльності

Ліцензія на провадження освітньої діяльності надається рішенням органу ліцензування про надання суб’єкту господарювання права на провадження освітньої діяльності на певному рівні вищої освіти в межах ліцензованого обсягу або на провадження освітньої діяльності за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, в межах визначеного для такої програми ліцензованого обсягу додатково до ліцензованого обсягу на відповідному рівні.

Ліцензований обсяг встановлюється на певному рівні вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, і визначає максимальну сумарну кількість здобувачів вищої освіти, які можуть протягом одного календарного року вступити на навчання до закладу вищої освіти, бути поновлені у ньому або переведені до нього з інших закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня, або за відповідною освітньою програмою.

Звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти в закладі вищої освіти (відокремленому структурному підрозділі) - це зменшення ліцензованого обсягу на певному рівні вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

Розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти у закладі вищої освіти (відокремленому структурному підрозділі) - це збільшення ліцензованого обсягу на певному рівні вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

Про ліцензування Інституту

Ліцензії Інституту УДО України

Відповідно до ліцензії серія АЕ №636455 виданої Міністерством освіти і науки України Київському національному університету імені Тараса Шевченка 09.06.2015 Інститут Управління державної охорони України надано дозвіл на підготовку магістрів за спеціальністю 1801 "Специфічні категорії". У 2015 році, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 затверджено "Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти".

Детальніше
ВАШІ ЗАПИТАННЯ

НАші вІДПОВІДІ

Що таке Таблиця відповідності спеціальностей?

У листопаді 2015 року, наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 №1151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2015 за №1460/27905 "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266" затверджено Таблицю відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (Перелік 3), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015).

Ліцензії Інституту

Відповідно до додатку до ліцензії Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 19.04.2021 Інститут здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра та магістра.

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ