Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників.

Брати участь у конкурсі на посаду має право особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам до кандидатів на посади науково-педагогічних працівників.

Конкурс на посади науково-педагогічних працівників оголошується в такі строки:

  • не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку перебування на цій посаді;
  • не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту (строкового трудового договору) військовослужбовця (працівника), який займає цю посаду;
  • на вакантну посаду - протягом тижня з дня утворення вакансії.

Процедура конкурсного добору НПП Інституту регламентується Інструкцією про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженою наказом УДО України від 21.01.2020 №50, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2020 за №248/34531. Інструкція визначає порядок заміщення на конкурсній основі військовослужбовцями УДО та цивільними особами вакантних посад науково-педагогічних працівників Інституту.

Конкурс на заміщення вакантних посад військовослужбовцями в Інституті УДО України в умовах правового режиму воєнного стану не проводиться.

Вимоги до кандидатів на посади науково-педагогічних працівників Інституту УДО України

Кандидати на посади науково-педагогічних працівників Інституту УДО України повинні бути громадянами України та вільно володіти державною мовою.

Посаду начальника Інституту УДО України можуть займати військовослужбовці (працівники), які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь та вчене звання і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше десяти років.

Посаду начальника (завідувача) кафедри Інституту УДО України можуть займати військовослужбовці (працівники), які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше п'яти років.

Інші посади науково-педагогічних працівників Інституту УДО України можуть займати військовослужбовці (працівники), які відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту».

Детальніше
ВАШІ ЗАПИТАННЯ

НАші вІДПОВІДІ

Як дізнатися про проведення конкурсу?

Оголошення про проведення конкурсу на вакантні посади науково-педагогічних працівників розміщується на офіційних вебсайтах УДО України та Інституту УДО України.

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ