Розбудова України як демократичної, правової держави, в якій визнається і діє принцип верховенства права, вимагає запровадження ефективної, передбачуваної та такої, що відповідала б правомірним очікуванням громадян України, антикорупційної політики для захисту конституційних цінностей, прав і свобод людини і громадянина. Україна як демократична та правова держава має забезпечити створення умов для запобігання та протидії корупції та належного юридичного регулювання відносин з притягнення до юридичної відповідальності осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

     Незважаючи на те, що корупція є однією з основних загроз національній безпеці України, протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням принципів регулювання антикорупційної діяльності, що містяться в актах міжнародного права, та приписів законодавства, які відповідають критеріям юридичної визначеності й ухвалені відповідно до Конституції України.

Знання вимог антикорупційного законодавства

До кого можна звернутись з питань запобігання корупції?

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Інституті УДО України - роб.т. 281-25-45

Якими документами у ЗВО визначено політику запобігання корупції?

Важливими документами у запобіганні та протидії корупції в Інституті є Антикорупційна програма УДО України на 2023 – 2025 роки
та Антикорупційна програма КНУ імені Тараса Шевченка

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ