Сертифікати про акредитації освітніх програм Інституту

Під час засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 28 травня 2024 року було прийнято рішення про акредитацію освітньо-професійної програми "Особиста та майнова безпека" за спеціальністю 256 Національна безпека.

Акредитація освітньої програми - оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми (далі - Критерії), наведених у додатку до Положення про акредитацію освітніх програм.

Критерії застосовуються з урахуванням стандартів і рекомендацій із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Чим завершується акредитація?

Відповідно до пункту 3 розділу III «Прийняття рішення про акредитацію» Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 977 у разі ухвалення рішення про акредитацію освітньої програми, у тому числі з визначенням «зразкова», або про умовну (відкладену) акредитацію Національне агентство видає закладу вищої освіти сертифікат про акредитацію або копію рішення про умовну (відкладену) акредитацію відповідно і вносить зазначену інформацію до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Детальніше
ВАШІ ЗАПИТАННЯ

НАші вІДПОВІДІ

У яких випадках видається сертифікат про акредитацію?

Сертифікат про акредитацію освітньої програми (у тому числі з визначенням "зразкова") видається строком на п’ять років, сертифікат про умовну (відкладену) акредитацію - строком на один рік.

Сертифікат видається протягом 3 робочих днів з дня ухвалення рішення Національним агентством.

У якій формі видається сертифікат?

Починаючи з 1 вересня 2020 р. Національне агентство видає (оформлює) сертифікати про акредитацію ОП виключно в електронній формі – див. постанову Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 565.

За рішеннями, ухваленими до 1 вересня 2020 р., сертифікати про акредитацію були видані в паперовій формі.

Як визначається строк дії сертифіката?

Сертифікати, які були видані починаючи з 1 вересня 2020 р., діють до 1 липня, яке є наступним після спливу 5 років з дня ухвалення відповідного рішення Національного агентства.

Сертифікат про умовну (відкладену) акредитацію діє 1 рік.

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ