Наукова конференція це

Наукова конференція (також симпозіум, семінар чи нарада) — це подія, на якій дослідники (не обов’язково вчені) мають представити та обговорити свою роботу. Разом з науковими журналами та архівами конференції є важливим каналом для обміну інформацією між дослідниками.

Наукові конференції зазвичай поділяються на три категорії:

тематична конференція – невелика конференція, організована щодо певної теми;

загальна конференція – конференція з більш широким фокусом, із сесіями на найрізноманітніші теми. Ці конференції часто організовуються регіональними, національними чи міжнародними вченими товариствами та проводяться щорічно або на іншій регулярній основі;

професійна конференція – велика конференція, яка не обмежується лише науковцями, а розглядає академічні проблеми.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Вимоги до оформлення матеріалів конференції зазначаються організаторами у запрошеннях на конференції або у програмах конференції. Зазвичай висуваються такі вимоги:

обсяг тез від 1 до 3-ох повних сторінок друкованого тексту (включаючи таблиці та рисунки) на листах формату А4, набраного в редакторі Microsoft Word;

шрифт – Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1,5 см; поля – 2 см з усіх боків.

Текст матеріалів оформляється так:

  • у верхньому правому куті першої сторінки рукопису зазначається: прізвище та ініціали автора / співавторів (не більше трьох) – напівжирний курсив; рядком нижче – посада; заклад освіти; місто, країна – курсивом;
  • через рядок зазначається назва доповіді великими літерами; шрифт напівжирний; нижче (через рядок) – основний текст доповіді (тез).
  • Після тексту доповіді наводиться список використаних джерел мовою оригіналу згідно з ДСТУ 8302:2015

Що таке ДСТУ 8302:2015?

ДСТУ 8302:2015
– це державний стандарт України, що регламентує принципи оформлення бібліографічних посилань на джерела інформації.

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ